Tallinna vana juudi kalmistu

Viimati uuendatud:  30.09.2023

Juudi kalmistu Magasini tänaval ehk vana juudi kalmistu on esimene teadaolev juutide matmispaik Tallinnas. Kalmistu rajamine on tihedalt seotud juudi kogukonna kujunemisega Tallinnas. Püsiva kogukonna lõid nn Nikolai sõdurid ehk kantonistid – juudi soost Vene armee sõjaväelased, kellel pärast 25 aastat teenistust tsaariarmees lubati endale riigi territooriumil vabalt elukohta valida. Päris palju kantoniste teenis ka Tallinnas ja neil oli lubatud luua teenistuse ajal perekond. Mõnedel andmetel maeti kalmistu alal siin teeninud juute juba alates 1790. aastast. Tallinna vanast juudi kalmistust on kindlaid andmeid alates 1840. aastatest. Kogukond peab oma ametliku formeerumise ajaks 1856. aastat, kui ametlikult rajati kalmistu ja moodustati matjaskond ehk Hevra Kadiša. Raha hankisid sõdurid ise. Nad müüsid oma leiba ja teisi toiduaineid ning loobusid ka muust. Piiritletud kalmistu on hästi näha Tallinna 1865. ja 1869. aasta kaartidel.


Tallinna linna atlas; EAA.2072.9.3 lk 2; 1865


Tallinna linna kaart 1869a. Eesti rahvusarhiiv EAA.2072.9.3

1880.aastal projekteeris arhitekt Nikolai Thamm vanem kalmistu vahimaja, abihooned ja kalmistu värava. Paekivist historitsismi omasel stiilis vahimajal on arhitektuurikeelelt otseseid paralleele sama arhitekti poolt kolm aastat hiljem projekteeritud Tallinna Suure Koraalse sünagoogi hoonega. Mõlema hoone ilmes on tugevaid Lähis-Ida arhitektuuri mõjusid. Vahimaja koosnes kalmistuvahi korteriblokist ning surnukuuri- ja pesuköögikorpusest. Kahte hooneosa ühendas esinduslik, idamaise dekooriga peavärav, mis koosnes suurest sepisväravast ja selle kohal kõrgunud ehisviilust.

Nikolai Thamme vanema Magasini kamistu hoonete projekt

Tallinna vanal juudi kalmistul asus sünagoogi rajamise initsiaatori ja toonase juudi kogukonna juhi Šaje Levinovitši (suri 1907. aastal) mausoleum, mille projekteeris Riia arhitekt Jacques Rosenbaum. Hoone sai valmis 1910. aasta sügisel.

Šaje Levinovitši mausoleum 1920.aastal

Levinovitši mausoleumist läänes asusid kaks väiksemat silindervõlviga hauakambrit. Üks neist oli lihtsa uusklassitsistliku eksterjööriga, krohvitud seinte ja betoonist silindervõlviga telliskiviehitis, teine aga katusel paiknevate sepiskaunistustega kergehitis (tõenäoliselt puidust ja plekist).

Magasini kalmistu kabeli joonised (TLA.R-413.1.884 Tallinna hooneregistri toimik. Lammutatud hoonete joonised)

Hauatähiste osas olid Tallinna vanale juudi kalmistule iseloomulikud teisteltki juudi kalmistutelt tuttavad massiivsed kivist hauasambad ning sepisaiaga ääristatud hauaplatsid. Enamik surnuid maeti siia veel juudi kombe kohaselt üksnes surilinas, ilma kirstuta. Tallinna vana juudi kalmistu suleti matmiseks toonase Linnaduuma otsusega alates 1. oktoobrist 1910. Seda nõudsid naabruses elavad linlased, kes polnud rahul kalmistult levivate „pahalõhnaliste miasmidega”. Kalmistu asus soisel alal ja rohke pinnavesi muutis matmise keerukaks. Viimane eriloaga matus toimus Tallinna vanale juudi kalmistule tõenäoliselt 1936. a. Kalmistule maetute nimekirjad on säilinud vaid osaliselt. Vana juudi kalmistu likvideeriti lõplikult 1963. aastal. Selle kohale rajati 1967.aastal automajand. Hauakive kasutati rannakindlustuse ehitamisel Russalka ja Vanalinna sadama vahel. Väravaehitis koos tiibhoonetega lammutati aga alles 1979. aastal. Veel 21.sajandi alguses asusid kalmistu peal endiselt autoparkla ja autobaasi mahajäetud töökojad ning garaažid. Need lammutati lõplikult sajandi teisel kümnendil.

Tallinna Kesklinna valitsuse algatusel ja koostöös Tallinna Linnavolikogu saadikute, Eesti Juudi Kogukonna, Eesti Juudiusu Koguduse ning kohalike elanikega alustati kalmistu ala renoveerimist. 2019. aastal viis MTÜ Arheoloogiakeskus läbi arheoloogilised eeluuringud. Uuringutulemuste põhjal ning arvestades varem saadud sisendit Eesti Juudi Kogukonnalt ja kohalikelt elanikelt valmistasid Loovmaastik OÜ arhitektid renoveerimise projekti. Rekonstrueerimistöid alustati 2021.aasta novembris ja neid teostas Mefab OÜ. Magasini tänava kalmistupark avati pidulikult 12.oktoobril 2023.

Info Tallinna vana juudi kalmistu kohta Tallinna Kesklinna Valitsuse veebilehel.

  1. Carl-Dag Lige ja Oliver OrroIGAVIKU PAIGAD KAASAEGSES LINNARUUMIS. Tallinna hüljatud kalmistud, lk 89–90. MUINSUSKAITSE 2007. AASTARAAMAT. Väljaandjad: Muinsuskaitseamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, EKA Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond. ISSN 1736-468X

Meid toetab

© Eesti Juudi Muuseum
envelopephone-handsetmap-markerchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram